รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย


รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอนุมัติทันทีภายในวันเดียว
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.22% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
อายุ 20 ปีขึ้นไป

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 กรุงไทยถูกและน่าสนใจ

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีบ้านและกำลังผ่อนอยู่ ซึ่งกำลังต้องการเงินก้อนเพื่อที่จะนำไปใช้ตามความจำเป็นต่าง ๆ โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นธนาคารรัฐที่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยจะฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2567 ควรจะต้องมีการเช็คกับสถาบันการเงินเดิมก่อนว่าจะมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองหรือไม่ในช่วง 3-5 ปี

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 2024

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับเงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อน

สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกรุงไทย อย่างแรกที่จะต้องรู้ก็คือหากจะทำการรีไฟแนนซ์บ้านก่อน 3 ปีจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ และจะมีค่าการประเมินราคาบ้านเป็นจำนวน 2,500 บาท หากมีการผิดนัดชำระรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย จะมีค่าทวงถามเป็นจำนวนเงิน 135 บาทต่อครั้งอีกทั้งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 18%ต่อปี  สำหรับวงเงินที่จะได้ลูกค้าจะได้ไม่เกินจากยอดหนี้คงเหลือ แต่หากต้องการจะได้วงเงินเพิ่มจะต้องขอสินเชื่อ Home For Cash ตามมูลค่าของหลักประกัน

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 กรุงไทย

สำหรับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 กรุงไทยจะมีด้วยกัน 2 กรณี

  • รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย พร้อมกับการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะได้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 กรุงไทยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3%ต่อปี หลังจากนั้นจะอยู่ที่ MRR – 1.50%ต่อปี
  • กรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้าน กรณีที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.25%ต่อปีในระยะเวลา 3 ปีแรก และปีที่ 4 เป็นต้นไปให้คิดที่ MRR – 1.50%ต่อปี

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับคำถามที่ลูกค้าสงสัย

ในการทำเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40 ปี หรือเมื่อรวมกับอายุของลูกค้าแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี และลูกค้าผู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย pantipรวมทั้งผู้กู้ร่วมจะต้องมีอาชีพและมีรายได้ที่มีความมั่นคง และหากว่าเพิ่งจะเริ่มทำงานใหม่ ๆ จะต้องผ่านการทดลองงานแล้วเท่านั้น และที่หลายคนก็สงสัยคือคู่สามีภรรยาถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถจะกู้รีไฟแนนซ์บ้านร่วมกันได้

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย จะเป็นอีกตัวเลือกสำหรับหลายคนที่กำลังคิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยตามวงเงินคงเหลือเท่านั้น โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าที่จะได้วงเงินตามความจำเป็นและผ่อนได้สบายมากขึ้น หากต้องการวงเงินเพิ่มเติมก็สามารถจะทำได้เพื่อที่จะมีเงินไว้หมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่กำลังเดือดร้อนหรือกำลังหาเงินทุนในการทำกิจการ หรือจะเป็นการใช้จ่ายในครัวเรือนก็ได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอนุมัติทันทีภายในวันเดียว
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.22% ต่อปี
ผ่อนไอแพดไม่มีบัตรสมัครง่ายๆ รู้ผลไวมาก
รายได้ต่อเดือน
รายได้ 10,000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย