สินเชื่อ sme ออมสิน 2567


สินเชื่อ sme ออมสินสำหรับนักลงทุน-นักธุรกิจ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ทำธุรกิจ SME)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้สมัคร
อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการประกอบธุรกิจวงเงินสินเชื่อสูง 2024

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ล่าสุดในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่จะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในหมวดหมู่ของธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทร้านอาหาร สถานที่พัก สปานวดผบนไทยรวมไปถึงกลุ่มบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ โดยจะเป็นสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2567 ที่จะให้วงเงินสูงเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย และเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ซบเซามานาน

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 มีอะไรบ้าง และเงื่อนไขการสมัครอย่างไร 2024

สินเชื่อ sme ออมสิน  กับสินเชื่อ sme ออมสินเพื่อการท่องเที่ยว

จะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูออมสินที่จะให้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะต้องดำเนินการธุรกิจนั้น ๆ มาแล้วมากกว่า 2 ปี โดยวงเงินสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ที่จะได้นั้นสูงสุดถึง 500,000 บาท ให้มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.99% ต่อปี และระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นนานถึง 2 รวมแล้วระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับสินเชื่อ sme นี้จะต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และจะสมัครได้ถึง วันที่ 30 ธันวาคม

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 กับสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

จะเป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยจะต้องมีหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลค้ำประกัน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจะเป็นที่ดินเปล่า รวมไปถึงสามารถจะใช้หลักประกันทางธุรกิจเพื่อสมัครสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ประเภทแผงลอย หรือร้านค้า ยังรวมถึงพาหนะที่ใช้ในกิจการอีกด้วย โดยจะให้วงเงินสูงตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาท โดยการสมัครออมสิน sme จะต้องมีกิจการที่ดำเนินการอยู่ภายในเขตพื้นที่ให้บริการของธนาคารออมสิน โดยจะยังลงทะเบียนสมัครได้เรื่อย ๆ แถมหลังจากสมัครสามารถยื่นเรื่องนำวงเงินไปขอผ่อนโดยไม่ใช้บัตรเครดิตได้อีกด้วย

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 กับสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

นอกจากสินเชื่อการท่องเที่ยว และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ยังมีสินเชื่อ sme เพื่อการเกษตร ซึ่งจะได้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 10 ล้านบาท (วงเงินสูงพอๆ กับการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินเลย ) โดยจะเป็นสินเชื่อ sme ธนาคารออมสิน ที่จะให้เลือกจ่ายได้ทั้งระยะสั้น กับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปีหรือการผ่อนชำระแบบระยะยาวไม่เกิน 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 และปีที่ 2 จะให้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99% และ 4.99% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องประกอบธุรกิจด้านการเกษตรในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ

จะเห็นว่าสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 จะมีให้บริการครอบคลุมในกลุ่มอาชีพหลากหลาย โดยจะให้มีวงเงินสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2567 ที่จะมีเงื่อนไขในการสมัครไม่ยากมากนัก โดยส่วนมากจะต้องประกอบธุรกิจนั้น ๆ มาแล้วมากกว่า 2 ปี และมีทั้งที่ต้องหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขของทางสินเชื่อธุรกิจ sme ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่จะได้นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ยังจะต้องดูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้อีกด้วย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ราชาเงินกู้ ผู้นำด้านการกู้เงินด่วนในไทย
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์บ้านออมสินง่ายๆ เพียงมีรายได้ประจำ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.245% ต่อปี