สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด


สินเชื่อ ธกส 2567 โควิดรับวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
ระหว่าง 20-70 ปี

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสเพื่อช่วยกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 2024

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด หรือโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ซึ่งจะให้เป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรกรรมทั้งแบบเต็มระบบ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในครอบครัวของชาวเกษตรกร และในบางโครงการอาชีพเกษตรกรอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาสินเชื่อหรือเงินช่วยเหลือสำหรับบางโครงการด้วย

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด มีโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน ธกสไหนน่าสนใจบ้าง 2024

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด วงเงิน 10000 บาท

ปัจจุบันก็ยังมีโครงการให้ลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2567 หรือสินเชื่อสู้ภัยโควิดที่จะให้วงเงินไม่เกิน 10000 บาท โดยจะให้มีการผ่อนชำระที่สบายมากขึ้นไม่เกิน 3 ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าให้ผ่านวิกฤตโควิดไปได้โดยปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

ความแตกต่างสำหรับสินเชื่อ ธกส 2567 โควิดกับธนาคารอื่น ๆ ก็คือจะเป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดยจะให้มีการสมัครผ่าน Line official@baacfamily หรือจะสอบถามข้อมูลหรือรู้รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ธกส. และจะเลือกสมัครได้เพียงสถาบันการเงินเดียวเท่านั้น

สินเชื่อ ธกส 2567 วิด กับสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

เป็นอีกหนึ่งโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ที่จะเป็นการช่วงสร้างรายได้ในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดีและก็มีหลายคนที่ต้องการจะทำเป็นอาชีพเสริม และเป็นอาชีพเกษตรกร หรือผู้ที่ได้ลงทะเบียนในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะต้องมีอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องด้วยวงเงินไม่เกิน 30000 บาทเพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมหรือเป็นทุนในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพโดยสินเชื่อ ธกส 2567 โควิดประเภทนี้จะให้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน MRR+3%ต่อปี โดยระยะเวลาการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปีและจะได้ไม่เกิน 5 ปี

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด สำหรับผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส.

น่าจะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สำหรับคนที่มีเงินฝากกับ ธกส. และไม่อยากจะต้องนำเงินออกมาใช้ โดยจะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำที่ 10000 บาท โดยวงเงินสินเชื่อที่จะได้จะอ้างอิงจากเงินฝากโดยจะได้ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก โดยสินเชื่อ ธกส 2567 โควิดประเภทนี้จะให้ระยะเวลาการชำระคืนได้ที่ไม่เกิน 1 ปี สำหรับสินเชื่อนี้เพื่อที่ลูกค้าจะได้นำไปใช้ในเรื่องที่จำเป็น ค่าอาหาร หรือค่าเทอม ของใช้ต่าง ๆ 

สำหรับสินเชื่อ ธกส 2567 โควิดในปัจจุบันมีหลายโครงการมากๆ สำหรับเพื่อช่วยให้กลุ่มอาชีพเกษตรกร หรือที่เกี่ยวเนื่องกันได้สามารถจะได้มีเงินทุนไว้สำหรับการใช้ชีวิต หรือใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำและครอบคลุมได้ทุกช่วงเวลาไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในช่วงวิกฤตต่าง ๆ เพียงแค่กำลังเดือดร้อนต้องการทางช่วยในการแก้ปัญหา

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

app ยืมเงิน paydee ฟรีดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
แอปฟินนิกซ์ หนึ่งทางเลือกสำหรับกู้เงิน SCB
รายได้ต่อเดือน
รายได้ 8,000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี