สินเชื่อธุรกิจ

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครกู้เงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร รับเงินก้อนผ่านทางออนไลน์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ทำธุรกิจ SME)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน MRR +11% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
ระหว่าง 20-70 ปี
สินเชื่อ sme ออมสินสำหรับนักลงทุน-นักธุรกิจ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ทำธุรกิจ SME)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้สมัคร
อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อธุรกิจวงเงิน 50,000 บาทขึ้นไปและเป็นสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2024

สินเชื่อธุรกิจ จะเป็นวงเงินสินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ในการประกอบกิจการซึ่งก็จะมีทั้งกิจการรายย่อย และกิจการขนาดใหญ่ โดยหากเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ scb หรือของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งก็จะมีลูกค้าในหลายกลุ่มอาชีพที่กำลังต้องการทำธุรกิจได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือต้องการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและมีขนาดใหญ่เพื่อจะต่อยอดหรือเปิดกิจการส่วนตัวเล็ก ๆ ได้หรือเพื่อต้องการวงเงินไปใช้เพิ่มเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการได้

สินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีอะไรบ้าง

สินเชื่อธุรกิจกับสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ scbประเภทนี้จะเหมาะกับประเภทกิจการ sme ขนาดใหญ่ ซึ่งจะได้วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กด้วยวงเงินสูงถึง 3 ล้านบาทโดยผู้กู้จะต้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจมาแล้วมากกว่า 3 ปีหรือหากมีประสบการณ์ไม่ถึงตามเงื่อนไขก็จะได้วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยการสมัครสินเชื่อประเภทนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 6 ปีและจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+12.25%ต่อปีและสูงสุดไม่เกิน MRR+17.25% ต่อปีดอกเบี้ยพอๆ กับสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร

สินเชื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กกับเงินทันเด้อ

ส่วนนี้จะเป็นสินเชื่อธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีรายได้เริ่มต้นที่ 8,000 บาท เพื่อต้องการจะนำไปใช้ในการเริ่มต้นทำกิจการเล็ก ๆ ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายไม่เกิน 33% ต่อปี ซึ่งจะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 12 เดือน จะให้บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์โดยเฉพาะ และจะต้องมีการเปิดใช้บริการ SCB Easy App เพื่อให้ยืนยันตัวตนในขั้นตอนของการกู้เงินทำธุรกิจ ซึ่งในการสมัครก็จะรู้ผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วพร้อมใช้เงินได้ภายใน 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับสินเชื่อ sme ออมสิน

สินเชื่อธุรกิจ กับวงเงินเพื่อการทำธุรกิจถึง 100,000 บาท 2024

จะเป็นอีกสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือที่ใคร ๆ ก็จะต้องรู้จักกันอย่างสินเชื่อนาโนฟินนิกซ์ติดปีกซึ่งเป็นการขอสินเชื่อ sme bankที่จะให้สมัครและให้มีการยืนยันตัวตนผ่าน SCB Easy App เช่นเดียวกัน และจะได้วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 33% ต่อปีและให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน โดยในการสมัครนั้นแอพฟินนิกซ์จะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Google Play และ App Store และรอผลการอนุมัติได้ภายใน 5 นาที

จะเห็นได้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะให้มีสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะเป็นวงเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถจะนำไปใช้ในการหมุนเวียนในกิจการ โดยในแต่ละวงเงินจะให้กับลูกค้าที่มีกิจการตั้งแต่สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก และไปถึงสินเชื่อธุรกิจสำหรับกิจการที่มีขนาดใหญ่โดยวงเงินที่จะได้ตั้งแต่ 50,000 บาทและสูงสุดถึง 3 ล้านบาทมากกว่าสินเชื่อ line bk หลายเท่า