สินเชื่อกสิกรโควิด


สินเชื่อกสิกรโควิดผ่านแอพ K-Plus
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 3% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
อายุ 20 ปีขึ้นไป

การปล่อยสินเชื่อกสิกรโควิด กับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด19

สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยก็คงจะต้องมีคำถามอย่างแน่นอนว่ามีมาตรการที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิดอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการพักชำระหนี้แล้ว ล่าสุดก็มีสินเชื่อกสิกรโควิด ซึ่งจะมีจุดเด่นคือจะให้กับผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกร ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไม่ให้ซบเซา และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

รีวิวสินเชื่อฟื้นฟูกสิกรเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อกสิกรโควิด 2024

สินเชื่อกสิกรโควิดและเงื่อนไขของการขอสินเชื่อฟื้นฟูกสิกร

สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนว่าสินเชื่อฟื้นฟูกสิกรจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทย และจะต้องมีสถานประกอบการอยู่ในไทย ที่สำคัญคือจะต้องไม่เป็นหนี้เสียหรือลูกหนี้ NPL จึงจะสามารถขอสินเชื่อกสิกรโควิดนี้ได้ นั่นหมายความว่าถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ก็จะไม่สามารถได้รับการอนุมัติ เพราะยังต้องคำนึงในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขก็จะเหมือนกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ในไทย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากสินเชื่อกสิกรโควิด

สิ่งที่จะได้สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรนี้คือฟรีดอกเบี้ยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเป็นเวลา 6 เดือน และใน 2 ปีแรกจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ 2% ต่อปีและยังให้พักชำระเงินต้นนานถึง 2 ปีโดยระยะเวลาการผ่อนชำระจะอยู่ที่ 7 ปีกับวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับโดยจะคิดที่ 30%ของวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะรวมทั้งหมดที่เป็นโครงการสินเชื่อกสิกรโควิด ทั้งเป็นสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิดทั้งทางตรงและทางอ้อม

สินเชื่อกสิกรโควิด ตอบข้อสงสัยกับการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฟื้นฟูกสิกร

สำหรับการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยที่จะให้มีการปลอดชำระเงินต้นนาน 2 ปีนั้นจะได้ฟรีดอกเบี้ยเป็นเวลาแค่ 6 เดือนเท่านั้นสำหรับเดือนที่ 7 เป็นต้นไปจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขโดยเฉลี่ยใน 5 ปีแรก สำหรับสินเชื่อกสิกรโควิดนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งปี 6 จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด แต่ประเด็นอยู่ที่ 2 ปีแรกที่ดอกเบี้ยยังเดินปกติถึงแม้จะอยู่ที่ 5% ก็ตามดังนั้นสำหรับลูกค้าที่ทำการกู้ธนาคารกสิกรต้องเตรียมรับมือกับดอกเบี้ยที่จะเพิ่มเข้ามาในใบแจ้งหนี้ เพราะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินต้นก็จะไม่มีดอกเบี้ยนั่นเอง

ดังนั้นก่อนทำการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกสิกรโควิด หรือจะเป็นสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ต้องทำความเข้าใจกับมาตรการช่วยเหลือที่จะมีทั้งการปลอดชำระเงินต้น หรือปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อที่เมื่อถึงเวลาชำระหนี้จริง ๆ จะได้มีงง หรือควรจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ผ่อนสินค้าไม่มีบัตร lazada ผ่านสินค้าใหม่ล่าสุด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับสินค้า
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดช่วยผู้ประกอบการล่าสุด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ทำธุรกิจ SME)
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 2% ต่อปี