โครงการเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน พร้อมข้อมูลคุณสมบัติปี 2567

เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนอย่างไร สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน 2567

โครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นหนึ่งในโครงการรัฐที่เข้ามาช่วยมาตรการเยียวยาประชาชนที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ โควิด-19 ของรัฐบาล ซึ่งในปี 2567 นี้ยังคงมีหลายคนสงสัยว่า เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนที่ไหน เปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2567 รอบ 2 เมื่อไหร่ คุณสมบัติในการสมัครเป็นอย่างไรบ้าง แล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหน ซึ่งเราจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้ทราบกัน

โครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2567 ยังมีอยู่หรือไม่ 2024

สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน เป็นหนึ่งในมาตราการณ์เยียวยาโควิด-19 ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2567 โดยเป็นโครงการที่ให้เงินเยียวยากับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 5000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นคนละ 15000 บาท  โดยเราไม่ทิ้งกัน 2567 ล่าสุด ได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และปัจจุบัน เว็บไซต์ออนไลน์ของเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน ก็ได้ปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้มีการขยายเวลาการเปิดสมัครเราไม่ทิ้งกันหรือ เปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2567 รอบ 2 อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่มีโครงการอื่นๆที่เข้ามาช่วยเยียวยาแทนที่โครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2567 ซึ่งได้แก่ โครงการเราชนะ คนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง

เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนวันไหน 2024

แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนอีกแล้วในปัจจุบัน แต่โครงการรัฐอื่นๆอย่าง คนละครึ่ง ก็ยังคงมีการเปิดรับสมัครในเฟสที่ 3 อยู่ โดยโครงการคนละครึ่ง คือ โครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยต่างๆ โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 3000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังตลอดโครงการ ส่วนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่วันไหน สามารถสมัครได้เลย โดยหากลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จะสามารถวงรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ 3000 บาทได้เลยทันที โดยเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน ในรอบนี้ สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อผ่านบริการเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเปิดให้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน จนถึงวันสุดท้ายของโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้

เช็คเราไม่ทิ้งกัน 2567 สมัครคนละครึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 2024

สำหรับผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 2567 ในชื่อของโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยสามารถสมัครเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้เลย จนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยสามารถใช้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้เท่านั้น