แนะนำเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์ง่ายๆ

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ล่าสุด ทบทวนสิทธิ์อย่างไร หมดเขตวันไหน 2567

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคม น่าจะคุ้นเคยกันดีสำหรับ โครงการ ม.33 เรารักกัน  ที่เป็นโครงการเงินเยียวยาประกันสังคมจากรัฐบาล สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 39 และ 40 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามประกาศของรัฐบาล โดยในเดือน ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สามารถยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และทบทวนสิทธิ์ได้ โดยจะมีเงื่อนไขในการทบทวนสิทธิ์อย่างไร และ เงินเข้าวันไหน  ไปดูกัน

ทำความรู้จัก โครงการเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 คืออะไร

สำหรับโครงการลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคม ที่เรารู้จักกันในชื่อของ โครงการ ม.33 เรารักกัน  คือ โครงการเยียวยาจากรัฐบาล สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมในมาตรา 33 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยจะได้รับเงินเยียวยา จำนวนทั้งสิ้น 6000 บาท โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1000 บาท โดยจะสามารถใช้สิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ได้ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งร้านธงฟ้าหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะและคนละครึ่งนั่นเอง โดยตัวโครงการเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้ทำการโอนเงินให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 28 กันยายน 2567 แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับเงินจากโครงการลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคม จึงทำให้ต้องมีการทบทวนสิทธิ์เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสนั่นเอง

ใครบ้างสามารถทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ได้ 2567

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทบทวนสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมล่าสุดในครั้งนี้ ไม่ใช่การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม แต่เป็นการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินตามที่กำหนด ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2 โดยอาจมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้ทำการผูกบัญชีไว้กับพร้อมเพย์ หรือเกิดเหตุผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนไม่ได้ระหว่างดำเนินโครงการ เช่น ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกอายัดบัญชี เป็นบุคคลทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกันตนเข้าข่ายปัญหาเหล่านี้ จะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 และมาตราอื่นๆได้ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประกันสังคม ซึ่งจะมีการทบทวนสิทธิ์และจ่ายเงินชดเชยทุกสัปดาห์จนหมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้

วิธีการยื่นตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม 40 2567

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 และมาตราอื่นๆ สามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ก่อนได้ผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 จากนั้นจึงทำการยื่นทบทวนสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านทางออนไลน์ www.sso.go.th
  2. พิมพ์แบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. แนบเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ หรือสลิปชำระเงินสมทบ เป็นต้น
  4. นำส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ 

เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้แล้ว โดยจะหมดเขตเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้เท่านั้น