ช่องทางรับเงินเยียวยามาตรา 39 พร้อมเงื่อนไขในการรับเงินอัพเดทล่าสุด

เปิดเงื่อนไข ยื่นทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยามาตรา 39 ล่าสุด เช็คเงินอย่างไร เงินเข้าวันไหน 2567

โครงการ ม.33 เรารักกัน ประกันสังคมเยียวยาเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ที่เข้ามาช่วยเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งสำหรับโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน ตามประกันสังคม ในมาตราที่ 33 เงินเยียวยามาตรา 39 และ 40 จำนวน 6000 บาทต่อคน สัปดาห์ละ 1000 บาท โดยมีการเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ www.เรารักกัน.com และสามารถใช้สิทธิ์ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ในร้านค้าเครือธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ หรือ คนละครึ่ง โดยปัจจุบัน แม้เงินเยียวยามาตรา 39 จะไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้ว แต่ยังมีการโอนเงินเข้าสำหรับผู้ที่ตกหล่นในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยวมาตรา 39 และอื่นๆ อยู่ รวมถึงมีการทบทวนสิทธิ์ในการรับเงินอีกด้วย

อัพเดตล่าสุด ใครบ้างสมารถยื่นทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 ได้ 2024

สำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ไว้ในช่วงเวลาที่ทางดครงการกำหนด สามารถเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 ได้โดยโทรไปที่ Call Center ของสำนักงานประกันสังคม 1506 หรือ เข้าไปเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยหากพบว่า คุณเป็นผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง 29 จังหวัดตามที่รัฐบาลกำหนดซึ่งตรงกับเงื่อนไขของโครงการซึ่งจะแตกต่างกับการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม 40 ล่าสุด แต่ไม่ได้รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์หรือแอปเป๋าตังตามที่กำหนด อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น รายชื่อตกหล่น หรือ มีปัญหากับบัญชีขณะรอรับเงินเยียวยามาตรา 39 หรือ อื่นๆ เช่น ถูกอายัดบัญชี ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นบุคคลทุพพลภาพ เป็นต้น สามารถทำการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้เท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยามาตรา 39

อัพเดทล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคม 39 จะต้องเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มทบทวนเงินเยียวยามาตรา 39 และจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเสร็จ หรือ สลิปที่โอนเงินเข้าสมทบประกันสังคม เป็นต้น จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดเข้าติดต่อตัวตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งเอกสารเงินเยียวยามาตรา 39 ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านี้ก็สามารถทบทวนสิทธิ์เงินเยีวยามมาตรา 39 ได้แล้ว โดยจะมีการทบทวนสิทธิ์และดอนเงินเข้าทางบัญชีในทุกๆสัปดาห์ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านแอปเป๋าตังได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จะมีการเปิดลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 ในอนาคตอีกหรือไม่ 2024

สำหรับโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ม.33เรารักกัน ได้รับผลตอบรับที่ดีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีมีข้อมูลถึงการเปิดสมัครเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 หรือมาตราอื่นๆ ในรอบใหม่ แต่ในช่วงปี 2567 นี้ ยังมีอีก 2 โครงการเงินช่วยเหลือ นอกจากเงินเยียวยามาตรา 39 ที่สามารถสมัครได้ได้ คือ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่รัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งนึง เป็นจำนวน 3000 บาท ไม่เกินวันละ 150 บาท  และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่แจก E-Voucher จำนวน 7000 บาทให้กับผู้ที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งหากสนใจทั้ง 2 โครงการ ให้รีบลงทะเบียนก่อนที่จะหมดสิทธิ์หรือหมดเขตการใช้จ่ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ ซึ่งช่วยให้หลายๆ คนไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ หรือไปขอสินเชื่อเพื่อประชาชนอีกด้วย