แนะนำการลงทะเบียนเงินเยียวยาเกษตรกร ที่สามารถสมัครออนไลน์ได้วันนี้

ชาวนามีเฮ! รอรับเงินเยียวยาเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ภายในเดือน พ.ย. นี้ 2024

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกโครงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เราชนะ เรารักกัน ม.33 คนละครึ่ง หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งแม้โครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ได้บางส่วน แต่ก็ยังไม่มีโครงการที่เข้ามาช่วยเหลืออาชีพเกษตรกรโดยตรงให้เห็นมากนักแม้ะจะได้รับผลกระทบไม่แพ้อาชีพอื่นๆ ซึ่งล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งจะออกมาตราการเงินเยียวยาเกษตรกรออกมาเพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้จากสินเชื่อเงินสดทันใจ ผ่าน 2 โครงการลงทะเบียนเงินเยียวยา คือ โครงการไร่ละพัน และโครงการประกันราคา โดยจะมีรายละเอียดอย่างไร ไปดูกัน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567/68

สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรนี้ เป็นโครงการรัฐบาลสำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร แล้ว โดยจะให้เงินเยียวยาเกษตรกรและประกันรายได้ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกันข้าวเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด ตามชนิดข้าว ดังนี้ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  15,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 14 ตันต่อครัวเรือน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน 
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 25 ตันต่อครัวเรือน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน 

 

โดยช่องทางการรับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถรรอติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567

รายละเอียดเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการไร่ละพัน 

แม้จะยังไม่มีรายละเอียดการแจกเงินเยียวยาเกษตรกรรอบใหม่นี้ให้เห็นมาเท่าไหร่นัก และสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกร 2567 ทั้ง 2 โครงการรัฐบาล คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินกานในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2567 หลังจากทำการนำเสนอและหารือกับ ครม. แล้ว โดยสำหรับโครงการไร่ละพันรัฐบาลแจกเงิน จำนวน 1000 บาท ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยรายละไม่เกิน 20 ไร่ โดยขั้นตอนเช็คเงินเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องรอติดตามรายละเอียดอีกครั้งนึง 

 

ช่องทางการรับเงินเยียวยาเกษตรกรอื่นๆ ปี 2567

แม้จะไม่ใช้โครงการรัฐบาล แต่เกษตรกรยังสามารถรับความช่วยเหลือผ่านโครงการเงินเยียวยาเกษตรกรอื่นๆได้ เช่น โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 จากธนาคารและการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 3 ทั้งสำหรับลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมของ ธกส ที่มีอายุระหว่าง 20-70 ปี โดยจะเป็นดกษตรกร หรือครอบครัวของเกษตรกรก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดย มีวงเงินสินเชื่อให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 10000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน โดนจะปลอดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร และเช็คเงินเข้าบัญชี ธกส ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ LINE : BAAC Family ตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้หลักฐานแค่ บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น ก็รอรับสินเชื่อได้ทันที สอบถามรายละเอียดเงินเยียวยาเกษตรกรเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขา