คุณสมบัติของผู้รับม.33 เรารักกันมีอะไรบ้าง? และสมัครที่ไหนได้บ้างในปีนี้

ม.33 เรารักกัน เช็คสิทธิ์รับเงินอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567

แม้ว่าระยะเวลาของการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน จะได้หมดเขตลงไปแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงที่กำลังทยอยโอนเงินโครงการเรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนกับประกันสังคมในมาตรา 33 39 และ 40 ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโควิดอยู่ โดยจะโอนเงินทั้งสิ้นรวม 6000 บาท โดยม.33 เรารักกันใช้อะไรได้บ้าง จะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ โดยยังมีผู้สมัครม.33 เรารักกันบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีสำหรับใช้จ่ายตามเวลาที่กำหนด หรือ แม้จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนมาตรา 33 เรารักกัน แต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ควร แล้วเราจะสามารถตรวจสอบ ม.33 เรารักกัน เช็คสิทธิ์ได้อย่างไร แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

อัพเดต ม.33 เรารักกัน ล่าสุด ทบทวนสิทธิ์อย่างไร 2024

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดของรัฐบาลมาตรา 33 เรารักกัน เป็นโครงการที่รัฐบาลจะให้เงินเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6000 บาท ให้แก่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน โดยจะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้กับร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ปิดลงทะเบียน ม.33เรารักกัน.com และปิดเช็คสิทธิ์ ม.33เรารักกัน.com เป็นที่เรียบร้อยแวล้ว เนื่องจากหมดระยะเวลาการรับสมัครโครงการม.33 เรารักกัน แต่จะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในเว็บไซต์ออนไลน์ จะเหลือเพื่อแค่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์” สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เทานั้น ซึ่งโครงการเรารักกัน เป็นคนละส่วนกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกับประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40 ซึ่งยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้อยู่นั่นเอง

เงินเยียวยาประกันสังคม ต่างจาก ม.33 เรารักกันอย่างไร 2024

สำหรับเงินเยียวยาประกันสังคม เป็นโครงการที่ทางประกันสังคมจะให้เงินช่วยเหลือผู้ประกันตนในมาตรา 33 39 และ 40 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดตามที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งเป็นคนละโครงการกับ ม.33 เรารักกันนั่นเอง โดยได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.sso.go.th โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5000 บาท ผ่านพร้อมเพย์ซึ่งผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเอง โดยม.33 เรารักกันยืนยันตัวตนได้ทำการทยอยโอนเงินจนแล้วเสร็จในวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ทางสำนักงานประกันสังคม จึงเปิดให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาม.33 เรารักกันได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567 นี้นั่นเอง

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33

แม้เราจะไม่สามารถม.33 เรารักกันตรวจสอบสิทธิ์ ได้แล้ว แต่สำหรับโครงการเงินเยียวยาปาระกันสังคม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มยังสามารถขอตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ได้อยู่ โดยในขั้นแรกให้ทำการโทรเช็คสิทธิ์ที่ call center สำนักงานประกันสังคมที่ 1506 ก่อนว่าข้อผิดพลาดในการรับสิทธิ์หรือไม่ เนื่องจากสาเหตุหลักของการไม่รับรับเงินตามที่ต้องได้ เนื่องจากมีบัญชีกับพร้อมเพย์ที่ต้องผูกบัญชี เช่น บัญชีถูกอายัด หรือ ถูกฟ้องล้มละลาย ระหว่างดำเนินการโอนเงิน ม.33 เรารักกัน นั่นเอง โดยหลักจากทำการตรวจสอบมาตรา 33 เรารักกันเสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์ผ่านออนไลน์
  2. พิมพ์และกรอข้อมูลให้เรียบร้อย
  3. แนบเอกสารอื่นๆตามที่ระบุ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรปาระชาชน ใบเสร็จ หรือสลิปจ่ายเงินสมทบ เป็นต้น
  4. หลังตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนำส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือทางไปรษณีย์ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย