ผลไม้ ผลไม้
ผลไม้ ผลไม้

ผลไม้


เป็นพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกรแล้ว ไม้ผลยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากพืชชนิดอื่นๆ คือ ไม้ผลมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น อายุยาวนานหลายปี ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับป่าไม้ ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป ช่วยเกาะยึดหน้าดินที่ดูดซับน้ำ ทำให้ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงสร้างความชุ่มชื้นในกับสภาพแวดล้อม

ไม้ผลที่สถานีฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูก ได้แก่ พลับ, พี้ช, พลัม, บ๊วย, อาโวกาโด, สตอเบอรี่พันธุ์ 80, เคปกูสเบอรี่, เสาวรสหวาน, องุ่น, มัลเบอรี่, กีวี่ฟรู้ต, ราสพ์เบอรี่, ฟิก (มะเดื่อฝรั่ง)Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com