ไม้ตัดดอก ไม้ตัดดอก
ไม้ตัดดอก ไม้ตัดดอก

ไม้ตัดดอก


หมายถึง ไม้ดอกที่ปลูกเพื่อตัดเฉพาะส่วนที่เป็นดอกหรือช่อดอกนำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายลักษณะของไม่ตัดดอกที่ดี คือ มีก้านดอกที่ยาวและแข็งแรง ดอกมีสีสันและรูปทรงที่สวยงาม และดอกบานทนอยู่ได้หลายวันCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com