กาแฟอาราบิก้า กาแฟอาราบิก้า
กาแฟอาราบิก้า กาแฟอาราบิก้า

กาแฟอาราบิก้า


ความสูงของการปลูกพื้นที่กาแฟนั้นควรเป็นที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 15-25 องศาเซลเซียส จุดเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือ จะให้รสชาติของกาแฟที่กลมกล่อม อ่อนละมุน และมีกลิ่นหอมของกาแฟค่อนข้างมาก รสเปรี้ยวน้อย และมีปริมาณสารคาเฟอีน (Caffeine) ประมาณ 1-2 % ส่วนใหญ่นิยมนำไปทำกาแฟคั่ว-บด (Roasted Coffee) และบริโภคเป็นเครื่องดื่มที่เรียกโดยทั่วไปว่า “กาแฟสด” (Fresh Coffee) ซึ่งทางโครงการหลวงอินทนนท์ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟอาราบิก้าในหน่วยแม่ยะน้อยด้วยCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com