"งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ"


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และกะเหรี่ยงในพื้นที่ 9 กลุ่มบ้าน มีเกษตรกรจำนวน 1200 คน ชนิดพืชที่สถานีฯส่งเสริมได้แก่

  • ผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้, ผักกาดเบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอท, ถั่วแขก, กรีนโอ๊คลีฟ, เรดโอ๊คลีฟ, ผักกาดหวาน
  • ผักปกติ (GAP) ได้แก่ เฟนเนล, เซเลอรี่, ซูกินี่, พริกวานสีเขียว, มะเขือเทศโครงการหลวง, มะเขือเทศเชอรี่แดง, ถั่วแขก, กะหล่ำปลี, หอมญี่ปุ่น, มันฝรั่ง
  • ไม้ผล ได้แก่ พลับ, พี้ช, พลัม, บ๊วย, อาโวกาโด, สตอเบอรี่พันธุ์ 80, เคปกูสเบอรี่, เสาวรสหวาน, องุ่น, มัลเบอรี่, กีวี่ฟรู้ต, ราสพ์เบอรี่, ฟิก (มะเดื่อฝรั่ง)
  • ไม้ดอก ได้แก่ กุหลาบ, เจอบีร่า, ลิ้นมังกร, ออนิโทกาลั่ม, จิ๊ปซอฟฟิลล่า
  • กาแฟอาราบิก้า
  • พืชไร่ ได้แก่ ถั่วอะซูกิ, ถั่วแดงหลวง, ข้าวเปลือก, ข้าวเหนียวก่ำ
Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com