"ติดต่อสถานี"
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ส่วนกลาง)

เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778
โทรสาร 053-286779
Email: in7002rpf@gmail.com
Facebook: facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanonติดต่อศึกษาดูงาน

1.คณะดูงานไม่พักค้างคืน เรียนหัวหน้าฝ่ายสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2.คณะดูงานเเบบค้างคืน เรียนประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง อย่างน้อย 1 เดือน
หมายเหตุ ระบุบเบอร์ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานในหนังสือด้วย
โทร 053-810765 ต่อ 108
โทรสาร 053-324000
E-mail pr@royalproject.org
Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com