Hilight News
news

ซูกินี่

ซูกินี่
ลักษณะทรงผลยาว รี มัสันนูนตามยาว ผิวเรียบเป็นมัน เปลือกเป็นสีเขียนแก่หรือเขียวอ่อน สลับลายขาวเป็นจุดเนื้อแน่ กรอบ รสหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะมีแคลอรีต่ำ ไม่มีไขมันและคลอเลสเตอรอล อุดมด้วยโพเทสเซียมช่วยปรับลดความดันเลือด

Hilight News
news

แนสเตอร์เตี้ยม ไม้ดอกกินได้

แนสเตอร์เตี้ยม ไม้ดอกกินได้ บนเมนูอาหาร@ร้านอาหารโครงการหลวงอินทนนท์

tripadvisor
งานวิจัย โครงการหลวงอินทนนท์ งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ งานฟื้นฟู และอนุรักษณ์ธรรมชาติ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

ความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

ภาพถ่ายบรรยากาศภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานที่ที่น่าสนใจใกล้เคียง
อุณภูมิต่ำสุด
19 °c
9 กรกฏาคม 2561

สภาวะอากาศ

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการเเล้วนะคะ
ฝนที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตกทุกวัน
ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะ


Google Street View  
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ The Royal Agricultural Station Inthanon

พรรณไม้ในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com